DRENAŽA
SANACIJA OBJEKTOVKORBAR-GRADNJE D.O.O.
Rimska cesta 34, 8210 Trebnje

Kontakt:
tel: 07 346 14 80
fax: 07 346 14 81
mob: 041 640 140
korbar.gradnje.doo@siol.net
 
Nudimo sanacije obstoječih objektov. V sledečem primeru je talna voda zatekala v podkleten prostor skozi dotrajano hidroizolacijo. Dolgoročna izpostavljenost vlage v stenah pa poveča možnost nastanka razpok in zdravju škodljivih stenskih plesni v prostoru.
 
Potek sanacije:
 
Odkop zemlje okoli hiše do globine temelja
 
Odstranitev dotrajane hidroizolacije
 
Premaz stene in varjenje nove hidroizolacije in polaganje toplotne izolacije.
 
Za zaščito toplotne izolacije dodamo še čepasto folijo.
 
Zamenjava dotrajanih kanalizacijskih cevi in jaškov.
 
Na podložni beton položena drenažna cev in obsuta z drenažnim peskom. Ves drenažni element je ovit v geotekstil, ki preprečuje mešanje materialov in omogoči boljši pretok za hitrejšo odvodnjavanje talne vode.
 
Obbetoniranje kanalizacijskih cevi in zasutje z peskom in utrditvijo.
 
Vsa odvedena talna voda je speljana v ponikalnico.
 
 
 
Slike izvedbe drenaže:
 
 
 Slika 1 : Izkop do globine temelja hiše
 
 Slika 2 : Odstranitev dotrajane obstoječe hidroizolacije
 
 Slika 3 : Polaganje in varjenje nove hidroizolacije
 
 
 Slika 4 : Polaganje toplotne izolacije in čepaste folije
 
 
 Slika 5 : Drenažni detajl: Drenažna cev na betonski posteljici, obsuta z drenažnim peskom in ovita v geotekstil
 
 Slika 6 : Zamenjava dotrajanh kanalizacijskih jaškov
 
 
 Slika 7 : Betoniranje kanalizacijskih cevi in zasutje z peskom 
 
 
 Slika 8 : Izdelava ponikalnice za odvodnjavanje odvečne vode