GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE PO SISTEMU JUBHOME
NOVOGRADNJA STANOVANJSKE HIŠEKORBAR-GRADNJE D.O.O.
Rimska cesta 34, 8210 Trebnje

Kontakt:
tel: 07 346 14 80
fax: 07 346 14 81
mob: 041 640 140
korbar.gradnje.doo@siol.net
 
 Priprava terena za temeljno ploščo
 
 
Izvedba plavajoče temeljne plošče po sistemu JUBHome BASE.
 
Vgradnje Nosilne armature v temeljno ploščo.
 
Zidanje nosilnih sten sistema JUBHome WALL.
 
Betoniranje armirano betonskih sten. 
 
 
 
 
 Betoniranje armirano betonske plošče.