Nudimo sanacije obstoječih objektov. V sledečem primeru je talna voda zatekala v podkleten prostor skozi dotrajano hidroizolacijo. Dolgoročna izpostavljenost vlage v stenah pa poveča možnost nastanka razpok in zdravju škodljivih stenskih plesni v prostoru.

 Potek sanacije: Odkop zemlje okoli hiše do globine temelja Odstranitev dotrajane hidroizolacije Premaz stene in varjenje nove hidroizolacije in polaganje toplotne izolacije. Za zaščito toplotne izolacije dodamo še čepasto folijo. Zamenjava dotrajanih kanalizacijskih cevi in jaškov. Na podložni beton položena drenažna cev in obsuta z drenažnim peskom.

Ves drenažni element je ovit v geotekstil, ki preprečuje mešanje materialov in omogoči boljši pretok za hitrejšo odvodnjavanje talne vode. Obbetoniranje kanalizacijskih cevi in zasutje z peskom in utrditvijo. Vsa odvedena talna voda je speljana v ponikalnico.   

Slike izvedbe drenaže: 

 Slika 1 : Izkop do globine temelja hiše

 Slika 2 : Odstranitev dotrajane obstoječe hidroizolacije

Slika 3 : Polaganje in varjenje nove hidroizolacije

Slika 4 : Polaganje toplotne izolacije in čepaste folije

 Slika 5 : Drenažni detajl: Drenažna cev na betonski posteljici, obsuta z drenažnim peskom in ovita v geotekstil

 

 Slika 6 : Zamenjava dotrajanh kanalizacijskih jaškov

 Slika 7 : Betoniranje kanalizacijskih cevi in zasutje z peskom 

 Slika 8 : Izdelava ponikalnice za odvodnjavanje odvečne vode