Zemeljski izkopi

Izvajamo vse vrste zemeljskih izkopov ter rušitvenih del. Pri izkopih zagotavljamo najvišji nivo preciznosti ter kvaliteto izvedbe. Izvajamo izkope za novogradnje, kot tudi za ostale potrebe – ureditve brežin, ceste/dovozi, izkope v kamnitem terenu, široke gradbene jame in podobna dela, ki jih lahko opravimo z gradbeno mehanizacijo. Izvajamo tudi utrditve terena, izdelamo pa tudi tamponska nasutja, ki jih pripravimo za meritve zbitosti. Nekaj primerov v galeriji.