Izkop za novogradnjo

Široki izkopi gradbene jame

Izkop v kamnitem terenu 

Ureditev brežin