Galerija

GRADNJA STANOVANJSKE HIŠE PO SISTEMU JUBHOME

OPORNI ZIDOVI

DRENAŽA

NIZKOGRADNJA

GRADBENA DELA

PODZEMNI PREBOJI CEST

ZEMELJSKI IZKOP

ZEMELJSKI IZKOPI, SANACIJE PLAZOV, ODVOZI