Priprava terena za temeljno ploščo

Izvedba plavajoče temeljne plošče po sistemu JUBHome BASE

Vgradnje Nosilne armature v temeljno ploščo.

Zidanje nosilnih sten sistema JUBHome WALL.

Betoniranje armirano betonskih sten


 

 Betoniranje armirano betonske plošče.