Vgradnja vodotesnih kanalizacijskih sistemov v vseh terenih.

KANALIZACIJE

VODOVODI

CESTE IN DOVOZI

Novagradnja ceste

Izvajamo vsa gradbena dela v cestogradnji

ELEKTRO NAPELJAVE

Zamenjave droga

Gradbena dela na kablovodih

Izkop v kamnitem terenu

ASVALTIRANJE, TLAKOVANJE

Sanacija prekopa ceste

Asfaltiranje in tlakovanje dvorišča

Polaganje robnikov

Asfaltiranje in utrditev roba vozišča